پن ها نسل جدیدی از صابون‌ها هستند که پی اچ نزدیک به پوست دارند

در ابتدا برای هرچه روشن تر شدن این موضوع باید یک اصل علم شیمی یعنی pHرا مورد بررسی قرار داد.

مفهوم pH

در متون و بسیاری از مطالعات شیمی، از واژه pHبرای بیان خاصیت اسیدی یا بازی بودن یک محلول آبی یا سایر محلول‌ استفاده می‌کنند. همچنین، استفاده از این واژه به طور گسترده در بیولوژی و کشاورزی نیز کاربرد دارد. به عبارت دیگر،‌ pHیک محلول، میزان غلظت یون هیدروژن محلول در آن است که توسط مقیاسی تحت این عنوان بیان می‌شود.

Phپارامتری است که تعیین کننده اسیدی یا قلیایی بودن یک ماده یا یک محیط می باشد. مقدار Phبرای ترکیبات و محیط های مختلف می تواند از ۱ تا ۱۴ متغییر باشد. ph 7، را خنثی در نظر می گیرند. پایین تر از ۷ اسیدی و بالا تر از ۷ قلیایی می باشد. پس هرچه مقدار  Phکمتر باشد آن محیط اسیدی تر و هر چه بالاتر قیلیایی تر است.

Phطبیعی پوست در حدود 5.5 است. بنابراین پوست طبیعی دارای خواص اسیدی ضعیف می باشد. رشد و تکثیر میکروب ها بروی پوست، به علت خاصیت اسیدی آن محدوده می باشد. بنابراین محصولاتی  که Phپوست را افزایش می دهند، زمینه را برای رشد میکروب ها فراهم می کنند. محصولات قلیایی نیز باعث حساسیت پوستی می شوند. علت اصلی بروز حساسیت پوستی استفاده از شوینده صابونی، بالا رفتن Phپوست تا حد 10 تا 12 است. بنظر می رسد که بهترین Phبرای عملکرد پوست، 5.5 است. به بیانی دیگر، محصولاتی که دارای Phنزدیک به 5.5 میباشد در محدوده متعادل قرار دارند و برطبق تحقیقات جدید، پوست و موها دارای یک اسید طبیعی سطحی هستند که سبب حفاظت آنها در مقابل بیماری ها و به خصوص باکتری های مضر می گردد. برای هر چه زیباتر کردن پوست و موبه عنوان یک اصل باید پذیرفت که تعادل  pHپوست باید حفظ گردد.  برای حصول این منظور باید با استفاده از محصولاتی که pHمناسب دارند، PHپوست را بین ۴.۲ تا ۵.۶ ثابت نگه داشت.

صابونها از چربی تهیه می شوند و خاصیت پاک کنندگی بیش از حدی دارند. به این معنی که علاوه بر از بین بردن آلودگی ها، چربیهای مفید پوست را هم از بین می برند. با از بین رفتن چربی مفید پوست، پوست حساس و خشک شده و احساس نارضایتی به وجود می آورد. علاوه بر این، صابون ها دارای pHبسیار بالاتری از پوست (در حدود11) هستند. در حالی که pHطبیعی پوست در حدود 5/5 است و این اسیدیته بالای صابون ها سبب آسیب لایه های سطحی پوست و خشک شدن پوست می شود. در نتیجه باید از شوینده هایی با خاصیت پاک کنندگی ملایم تر و میزان اسیدیته مناسب و سازگار با پوست استفاده کرد.

اگر به دنبال حفظ سلامت پوست و پیشروی از پوست خشک یا چرب به سمت پوست نرمال هستید و یا به دلیل استفاده از شوینده های نامناسب  تعادلph پوست شما از بین رفته، بهترین پیشنهاد برای شما استفاده از شوینده های غیر صابونی میباشد.

شوینده های غیر صابونی  دارای خاصیت پاک کنندگی مناسب و بسیار ملایم تر از صابون ها هستند و آلودگی های سطح پوست را به طور کامل از بین می برند. شوینده های غیر صابونی هیچ یک از عوارض صابون را ندارند، pHمناسب با پوست دارند و باعث خشکی پوست نمی شوند. این شوینده ها معمولا دارای پایه و ساختار طبیعی هستند و سبب حفظ رطوبت پوست می شوند. شوینده های غیرصابونی پوست چرب نیز دارای خاصیت تنظیم ترشح چربی، کنترل براقیت ناخوشایند پوست و اصلاح منافذ پوست نیز می باشند.

برای مشاهده پن های متناسب با پوست خود روی تصاویر زیر کلیک کنید