product

روش مصرف

قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید. مقدار کافی از محلول را به کمک پد پنبه ای به آرامی و از داخل به خارج بر روی دور چشم و لب استفاده نموده تا مواد آرایشی به خوبی پاک کردند. برای پاک نمودن آرایش سایر قسمتهای صورت استفاده از شیر پاک کن پرودرما توصیه میگردد.

توجه

از استعمال به دور چشم ها، سطوح مخاطی و زخم های بازخودداری نمایید. فقط جهت مصارف خارجی، در صورت مشاهده هرگونه التهاب یا آلرژی مصرف را متوقف نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.


ترکیبات

حاوی ترکیبات مرطوب کننده و رفع خشکی پلکها و پوست دور چشم و لب

ایمنی

از استعمال به دور چشم ها، سطوح مخاطی و زخم های بازخودداری نمایید. فقط جهت مصارف خارجی، در صورت مشاهده هرگونه التهاب یا آلرژی مصرف را متوقف نموده و با پزشک خود مشورت نمایید.